Χ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - Cool Master

Δευτέρα - Παρασκ. 08:00 - 16:00

Ώρες Εργασίας

2394024730

Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης

Διάφορα Εργα

Καράκουτας Τροφοδοσίες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΕ

ΠΕΛΑΤΗΣ:
Καράκουτας – Τροφοδοσία

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – COOLMASTER

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
ΑΠΟ:   – ΕΩΣ:

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:
0€