Χ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - Cool Master

Δευτέρα - Παρασκ. 08:00 - 16:00

Ώρες Εργασίας

2394024730

Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης

Ετήσιοι Έλεγχοι

Ετήσιοι Έλεγχοι

Σε αυτούς τους ελέγχους στόχος μας είναι να επισκευάζουμε τυχόν προβλήματα που προκύπτουν σε μία εγκατάσταση ή στον μηχανολογικό εξοπλισμό. Το αποτέλεσμα συνήθως είναι ένας μικρός αριθμός έκτακτων επισκέψεων.

christopher-stevens
about-airpro