Χ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - Cool Master

Δευτέρα - Παρασκ. 08:00 - 16:00

Ώρες Εργασίας

2394024730

Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης

Προετοιμασία Εποχής

Προετοιμασία Εποχής

Αναλαμβάνουμε εποχικές συντηρήσεις των εγκαταστάσεών μας οι οποίες εξασφαλίζουν τη σιγουριά καλής λειτουργίας στους πελάτες μας. Στις συντηρήσεις αυτές γίνεται καθαρισμός και λίπανση όλων των μηχανικών εξαρτημάτων καθώς και έλεγχος διαρροών. Μετά την κάθε συντήρηση ακολουθείται η διαδικασία παράδοσης στον πελάτη.

IMG_5109